REALIZOWANE PROJEKTY UE

Tytuł projektu: Wdrożenie do oferty firmy D.V.L Sp. z o.o. SK innowacyjnej „inteligentnej dostawki” rozszerzającej funkcjonalności automatów sprzedażowych o możliwość realizacji transakcji za pomocą głosu lub gestów.

Beneficjent: D.V.L spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.05-22-0073/21

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś​ Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Wartość​ projektu: 814 950.00 PLN

Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 662 500.00 ​PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 497 925.00 ​PLN

Cele projektu

Celem projektu firmy D.V.L Sp. z o.o. SK jest opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy produkt, nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z fizycznymi ograniczeniami funkcjonalnymi.

Planowane efekty

W wyniku zrealizowanych w ramach projektu usług doradczych opracowana zostanie inteligentna dostawka” rozszerzająca funkcjonalności automatów sprzedażowych o możliwość realizacji transakcji za pomocą głosu lub gestów

Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu projektu:

  1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – wartość docelowa:1;
  2. Liczba wdrożonych nowych projektów wzorniczych – wartość docelowa: 1.
//]]>